ตารางงานหมอลำ 2563

ตารางงานหมอลำ 2563 เดือน เมษา-ธันวา

5 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองตาด ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

6 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

7 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านกุงเก่า ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

8 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

10 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองกก ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

11 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

12 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหมื่นศรีใหญ่ ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

13 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

14 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเซือม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

15 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

16 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าเมตตาหลวง บ้านโคกกลาง ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

17 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

18 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดสว่างโพธิ์ศรี บ้านเหล่าข้าง ต.โพธิ์คำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

19 เมษายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านม่วงน้อย ต.ท่าหาดทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

8 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

9 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาเล ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม งานบุญบั้งไฟ

17 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

6 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสิงห์ทอง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

13 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

29 ธันวาคม 2563 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านไร่เหนือ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

สปอนเซอร์ สล็อตออนไลน์ หมอลำเฟสติวอล ตารางงานหมอลำ 2563