คิวงานคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัย

คิวงานคณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัย ปี 2562 – 2563 สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรต่อไปนี้

📍 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 บ้านลาดน้อย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

📞 ติดต่องานแสดงโทร 081-0703027 087-9095980

เดือนกันยายน 2562

28 กันนายน 2562 เปิดฤดูกาล ( รอยืนยันสถานที่ )

เดือนตุลาคม 2562

12 ตุลาคม 2562 งานออกพรรษา ริมบึงแก่นนคร
13 ตุลาคม 2562 บ้านบุ่ง ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาวนครสวรรค์
14 ตุลาคม 2562 บ้านคลองสาลี ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว นครสวรรค์
15 ตุลาคม 2562 รอสัญญา
16 ตุลาคม 2562 รอสัญญา
17 ตุลาคม 2562 รอสัญญา
19 ตุลาคม 2562 บ้านไร่ตะเคียนงาม ต.วังซ่าน อ.แม่วง จ.นครสวรรค์
20 ตุลาคม 2562 บ้านคลองสำราญ ต.วังซ่าน อ.แม่วงค์ นครสวรรค์
21 ตุลาคม 2562 รอสัญญา
22 ตุลาคม 2562 รอสัญญา

เดือนพฤศจิกายน 2562

2 พฤศจิกายน 2562 งานงิ้วท่าพระ จ. ขอนแก่น
11 พฤศจิกายน 2562 ( ลอยกระทง ) ว่าง

เดือนธันวาคม 2562

10 ธันวาคม 2562 งานนวนครเอ็กโปร ( ป๋าช่วยพาม่วน )
11 ธันวาคม 2562 งานงิ้วลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( ศร สินชัย รับเชิญ )
27 ธันวาคม 2562 บ้านหนองกระทุ่ม ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
28 ธันวาคม 2562 วัดบ้านดอนน้อย ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
29 ธันวาคม 2562 บ้านยางเจริญ ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
30 ธันวาคม 2562 บ้านหนองนาทุ่ม ต… อ.แก้งค้อ จ.ชัยภูมิ
31 ธันวาคม 2562 บ้านจานทุ่ง ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

เดือนมกราคม 2563

1 มกราคม 2563
กลางวัน ( 09.30 – 16.00 น. ) บ้านโนนศรีทอง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
กลางคืน ( 21.30 – 06.00 น. ) บ้านหนองม่วง ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2563 บ้านหยอด ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
3 มกราคม 2563 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
4 มกราคม 2563 ( ว่าง )
5 มกราคม 2563 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร
9 มกราคม 2563 วัดประชานิมิตร ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
23 มกราคม 2563 บ้านโนนเจริญ ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

8 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านโนนงาม ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
9 กุมภาพันธ์ 2563 บ้านดอนนกเอี้ยง ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

เดือนเมษายน 2563

10 เมษายน 2563 ( ว่าง )
11 เมษายน 2563 ( ว่าง )
12 เมษายน 2563 ( ว่าง )
13 เมษายน 2563 ( ว่าง )
14 เมษายน 2563 ( กลางวัน 09.30 -16.00 น. บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ) ( กลางคืน ว่าง )
15 เมษายน 2563 วัดป่ารัตนพรชัย ต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
16 เมษายน 2563 ( ว่าง )

เดือนพฤษภาคม 2563

3 พฤษภาคม 2563 งานบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

เดือนสิงหาคม 2563

22 สิงหาคม 2563 บ้านใหม่วังไผ่ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เดือนมกราคม 2564

2 มกราคม 2564 วัดจำปาขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เดือนเมษายน 2564

14 เมษายน 2564 บ้านละว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

🔅 ติดตามข่าวสารหมอลำ : วงหมอลำ คำผุนร่วมมิตร คิวยาวถึงปี 64

🔅 ติดตามเทคนิคเล่นเกมใหม่ๆ : เทคนิคเกมยิงปลา รู้ไว้จะได้ไม่พลาด