คิวงานหมอลำเดือน มิ.ย. 63 เบิ่งกันยาวไปๆ

คิวงานหมอลำเดือน มิ.ย. 63 เบิ่งกันยาวไปๆ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ของโรคระบาดและการควบคุมของรัฐบาล เพื่อนๆอ่านหรือเช็คกับวงหมอลำนั้นๆก่อนไปดู อีกครั้งเพื่อความมั่นใจ

ตัวอย่างลำเรื่องต่อกลอนหมอลำคณะ ประถมบันเทิงศิลป์ เรื่อง ลูกรัก ...

23 มิถุนายน 2563 ช้างไกรสร ต้นแก้ว ฝน ลัดดาวัลย์ แม็ก ทศพร ต้นแก้ว นางรำแดนซ์ นาแกมิวสิค อุบลสายัณต์ซาวด์ แสดงที่ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กลางคืน

23 มิถุนายน 2563 โชคนำชัย เมืองดอกบัว นุ้ย ชฎาพร ศรีนคร ทีมงานมักเด้า การ์ตูนแดนซ์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ. ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี กลางคืน

25 มิถุนายน 2563 ธนากร ผงทอง รุ่งทิวาห์ ทะเนจร บิ๊กอายเเดนซ์ อ.ปู3ชิ้น อุบลสายันต์ซาวด์มินิจิ๊บๆ5 แสดงที่ บ้านหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี กลางวัน

25 มิถุนายน 2563 แบงค์ ชนะพล ชัยมงคล จิราภา ทังโส ทวีคูณมิวสิค อุบลสายัณต์ซาวด์ แสดงที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กลางคืน

27 มิถุนายน 2563 ชัยวัฒน์ ก้องกังวาล พลอยมณี ส่งเสริม บิ๊กอายแดนซ์ ดอกฟ้าการดนตรี อุบลสายัณซาวด์ มินิออนทัวร์9 NutTy NaCup แสดงที่ บ้านบุตร ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กลางคืน

27 มิถุนายน 2563 แบงค์ ชนะพล ชัยมงคล มักเด้าการ์ตูนแดนซ์ แสดงที่ บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กลางวัน

27 มิถุนายน 2563 ช้างไกรสร ต้นแก้ว นุ่นธิดาพร สายรักษ์ จี๊ดจ๊าด การดนตรี รถแห่ บุญรักซาวด์โพนทราย แสดงที่ บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จอดเล่น 1 ชั่วโมง แห่ 3 ชั่วโมง งาน อุปสมบท

27 มิถุนายน 2563 บอส รัชชานนท์ ต้นแก้ว ปรียานุช ดาราทอง สมปองแดนซ์ ดอกฟ้าการดนตรี เมืองใหม่มหานครซาวด์ แสดงที่ โรงงานก๋วยจั๊บอุบล บ้านบาก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กลางคืน

28 มิถุนายน 2563 ธนากร ผงทอง สุดาพร เมืองศรี บิ๊กอายแดนซ์ ดอกฟ้าการดนตรี เมืองใหม่มหานครซาวด์ แสดงที่ บ้านดอนทับช้าง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กลางคืน

28 มิถุนายน 2563 แบงค์ ชนะพล ชัยมงคล รถแห่อุบลสายัณต์ซาวด์หน่วย4 แสดงที่ บ้านซำ ต.รังแร้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 09.00 น.

28 มิถุนายน 2563 วินัยน้อย ไชยชนะ พร้อมศิลปินรับเชิญมากมาย อุบลสายัณต์ซาวด์ 1997 (อ.นัทตี้) แสดงที่ ดอนปู่ตาบ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กลางวัน

30 มิถุนายน 2563 นตพงษ์ จันทร์เมือง สุดาพร เมืองศรี บิ๊กอายแดนซ์ อ.ปูมิวสิค อุบลสายัณต์ซาวด์มินิจิ๊ปๆ 5 แสดงที่ บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กลางวัน

30 มิถุนายน 2563 ศิลป์ชัย วงศ์สามารถ แสงนภา สำเภาแก้ว แอลดีดีแดนซ์ อนาตะดนตรี ศรเพชรมิวสิคซาวด์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กลางวัน

ยิงปลากระจุย รับเงินกระจาย กับเกม Fish Hunter Haiba Jackpot
เกมสนุกๆได้เงิน : Ice Breaker