FM95 ลูกทุ่งมหานคร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

FM95 ลูกทุ่งมหานคร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรม คิดจะพักคิดรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13-14 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา ลูกทุ่งมหานคร FM95 ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรม คิดจะพักคิดรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถานีศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการที่ สถานีวิจัยลำตะคอง ได้รับเกียรติจาก คุณอภิสรา ฉัตรกิตติ์พิภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

FM95 ลูกทุ่งมหานคร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และลูกทุ่งมหานคร FM95 นำทีมโดย คุณวาสุ เลิศจรรยา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM95 พร้อมนักจัดรายการจากคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTMFM95 ได้แก่ เอ๋ นพสร,อ้ายป็อป โสภัทร , ลุงเข้ม ซานต้า , กัปตัน ลูกทุ่งมหานคร และ โอ๊ต คณิต ลูกทุ่งมหานคร และศิลปิน อาจารย์วสุ ห้าวหาญ , โจโจ้ โดมิแนนท์ , เอ็ม ภูกิจ , คมน์ คำแพง ,ไววิทย์ และ ชีวิน คณะขวัญใจ พร้อมลูกบ้านการเคหะแห่งชาติ

ยังมีโอกาสเข้าชมสถานีวิจัยลำตะคอง โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีกลุ่มวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยากร นำชม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่จัดแสดง แมลงหลากหลายสายพันธุ์ที่พบได้ยาก รวมถึง พันธุ์ไม้นานาชนิดที่มีความสมบูรณ์และหาชมได้ยาก

FM95 ลูกทุ่งมหานคร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

ในช่วงบ่ายเราเดินทางมากันที่ สถานีศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ลูกทุ่งมหานคร FM95 ได้รับเกียรติจาก ร.ท.ชัยรัตน์ ทองสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าพบลูกบ้านการเคหะ

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” ครั้งที่ 2

โดยนำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่รับฟังข่าวสารการเคหะแห่งชาติผ่านรายการลูกทุ่งมหานคร F.M.95  

เพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพืช ด้านการเกษตร และเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรพืชที่หายาก พืชที่ถูกรุกราน และพืชใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเรียนรู้ชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

การทำขนมดอกจอกและข้าวแต๋น รวมทั้งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ชมไก่ฟ้าพญาลอ กิจกรรมเดินป่าเพื่อได้รู้จักชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง และปิดท้ายด้วยกิจกรรมดูดาวในยามค่ำคืน

รวมถึงผู้บริหารของลูกทุ่ง พร้อมยังมอบของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็นแหล่งวิจัยป่า สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงสัญลักษณ์ของที่นี่ที่พบเจอได้ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ก็คือไก่ฟ้าพญาลอ ได้แบบได้ใกล้ชิด

ซึ่งครั้งนี้เราก็ได้มีโอกาสนั่งรถราง สัมผัสธรรมชาติ เข้าไปในป่า ชมไก่ฟ้าพญาลอ สัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธ์ด้วย พร้อมความสนุกความบันเทิงจากศิลปินดีเจนักจัดรายการที่มามอบให้ตลอดกิจกรรมครั้งนี้

FM95 ลูกทุ่งมหานคร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ

และในครั้งแรกของคิดจะพักคิดรักษ์ธรรมชาติได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก โดย นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำทีมผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ

ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมทั้งเรียนรู้และศึกษาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ภูกระเหรี่ยง และอบรมฝึกอาชีพที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

นายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสถานีวิทยุลูกทุ่งมหานคร F.M.95 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “คิดจะพัก คิดรักษ์ธรรมชาติ” เพื่อศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชในจังหวัดนครนายก

โดยนำคณะผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ คณะลูกทุ่งมหานคร F.M.95 และผู้ฟังรายการวิทยุฯ ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล จัดสร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง

เพื่อให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นา และพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน พร้อมทั้งเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและชมการเกษตรแบบผสมผสานที่ภูกะเหรี่ยง ตลอดจนทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ได้แก่ การทำแชมพูสมุนไพร การพอกหน้าพอกตัวล้างสารพิษ เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพมีรายได้เสริมและเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

เรื่องราวของ คณะเสียงอิสาน ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้กับเสียงที่เบา จนแทบจะไม่มีใครได้ยิน ของ เสียงอิสาน เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆ เราเลยอยากจะพาทุกคนๆไปคลายเครียดกับการ หาเงินจากเกมสล็อต Mammoth Chase ได้ทั้งความสุขและสนุกสนานไปด้วย