คิวงานคณะหมอลำ ฤดูกาลปี 2563-2564

รวม คิวงานคณะหมอลำ ในฤดูกาล 2563-2564 ให้ชาวมักม่วน ได้เตรียมตัวไปสนุกสนานกับคณะโปรด ทั้งนี้คิวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19 คณะไหนจะมีงานแสดงวันไหนบ้าง ไปดูกัน

คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ฤดูกาลปี 2563-2564

สาวน้อยเพชรบ้านแพง

คิวงานคณะหมอลำ เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม

 • วันที่ 26 กันยายน 2563 เเสดงที่วัดป่าเเสงธรรมพรหมรังษี (ตรงข้ามกองบิน1) ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา(2ปีซ้อน)
 • วันที่ 3  ตุลาคม  2563 แสดงที่บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย ผู้ว่าจ้างทนายพุฒิเดช สารมะโน งานฉลองอค์กฐิน
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เเสดงที่งานป๋าช่วย กฐิน อ.เมือง จ. อุดรธานี
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เเสดงที่อำเภอมหาชนะชัย จ.ยโลธร งานบุญกฐิน
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2663 เเสดงที่บ้านละว้า ต.เมืองเพีย  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งานบุญกฐิน เจ้าภาพคุณเเม่ติ๋มพ่อนาย
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2563 แสดงที่บ้านหัวนาม่วง ตำบลคอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2563แสดงที่งานบุญกฐินสามัคคี บ โนนเมือง ต ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ มหาสารคาม
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหว้า ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เจ้าภาพคุณสุพัตรา มีโคตร งานฉลององค์กฐิน
 • วันที่ 17ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านห้องข่า  ต.น้ำคำใหญ่  อ.เมือง จ. ยโสธร (แถวบายพาส รอบเมือง) ผู้ว่าจ้าง พ่อวินัย ทองมณี งานบุญกฐิน
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เเสดงที่วังโพนเหนือ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่นงานกฐินเจ้าภาพคุณสุรวุธ สีสุวอ
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองเเวงโสกพระ ต.หนองเเวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น งานบุญมหากฐิน เจ้าภาพคุณพ่อทองดี เรืองเสนา เเละท่านพระอาจารย์หนูชิต เรืองเสนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เเสดงที่บ้านหนองกรุงศรี ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เจ้าภาพใหญ่พ่อศูนย์ เเม่ดวง เเละเสี่ยรักษ์ ประเทศเบลเยี่ยม
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เเสดงที่่ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( วันลอยกระทง)

คิวงานคณะหมอลำ เดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่ บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น งานลอยกระทง (งานเสี่ยนนท์)
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่งานศาลเจ้าตลาดบ้านกะลัน ต.ยาง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 • วันที่ 27พฤศจิกายน 2563 เเสดงที่บ.กอก ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ อุทัย เขียวอ่อน
 • วันที่ 3 ธันวาคม2563 เเสดงที่งานฉลองอัฐิบ้านเหล่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ผู้ว่าจ้างคลีนิกกรวิน)
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เเสดงที่วัดคอนสาย ณ.บ้านคอนสาย ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานงิ้ว อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เเสดงที่บ.หนองไฮ นางาม ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2563 แสดงที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (รอทำสัญญา)
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2563  แสดงที่งานงิ้วอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เเสดงที่วัดแม่ย่าซอม บ้านป่าตะแบก ต.ป่าตะแบก อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 3ปีซ้อน
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านโคกเเสลง ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ.โนนพัฒนา ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.โคราช
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ้านเเจ้งน้อย ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เจ้าภาพคุณสุวิช อือนอก
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เเสดงที่บ.โนนสามัคคี ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

คิวงานคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง ปี 2564

คิวงานคณะหมอลำ เดือน มกราคม ปี 2564

 • วันที่ 1 มกราคม 2564 เเสดงที่บ้านโดนประดู่ ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระเเเก้ว
 • วันที่ 2 มกราคม 2564 เเสดงที่วัดสระมะค่า บ.โครกกลาง ต.ห้วยหิน อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัม
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 เเสดงที่บ้านหัวฝาย ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
 • วันที่ 4 มกราคม 2564 เเสดงที่บ.เขวาคำ ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณเสี่ยต๋อง (เสี่ยวฮักเสี่ยวเเพง)
 • วันที่ 6 มกราคม 2564แสดงที่งานฉลองอุโบสถ วัดบุญเรือง บ้านโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • วันที่ 8 มกราคม 2564 แสดงที่บ้านปอภาร ต.รุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 • วันที่ 10 มกราคม 2564 เเสดงที่บ.ศรีเจริญ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และคุณพ่อสนาน สีงหโคตรและคณะกรรมการ
 • วันที่ 12 มกราคม 2564เเสดงที่ บ.ดอนหวาย ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดขอบพระคุณอาจารย์เดโช ศรีมุงเมือง เจ้าภาพใหญ่ ไปเเสดงในงานขึ้นบ้านใหม่
 • วันที่ 23 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ.โพธิ์ทอง ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ งานอุทิศส่วนกุศลหาคุณยายนาง ภูทอง
 • วันที่ 24 มกราคม 2564 แสดงที่ งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 • วันที่ 25 มกราคม 2564 เเสดงที่ วัดสระกำเเพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ
 • วันที่ 26 มกราคม2564  เเสดงที่ วัดพระเพลา เทพนิมิตร. อ พนา จ. อำนาจเจริญ
 • วันที่ 27 มกราคม 2564 เเสดงที่ บ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

คิวงานคณะเสียงอิสาน ฤดูกาลแสดง 2563-2564

คิวงานคณะหมอลำ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม

 • 3 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านพักเสียงอิสาน 555 บ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี (คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล 2563-2564) (รอยืนยันอีกครั้ง)
 • 10 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญกฐิน วัดใหม่อ่างห้วยยาง บ้านบุตาล ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • 16 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานต้นบุญแฟร์ (หจก.ต้นบุญรวย55)  บ้านนาเเซง ต.นาเเซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
 • 24 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญกฐิน บ้านวารีสวัสดิ์ ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 • 26 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองอายุวัฒนมงคล วัดสว่างวารีรัตนาราม บ้านวารีรัตน์ ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
 • 31 ตุลาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที้ งานลอยกระทง วัดเทพสวรรค์สีมาราม(วัดใหม่ตลุกข่อยน้ำ) บ้านตลุกข่อยน้ำ ต.เขาชนกัน อ.เเม่วงก์ จ.นครสวรรค์
 • 6 พฤศจิกายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ บ้านหนองทุ่ม ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • 7 พฤศจิกายน 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ คอนเสิร์ตการกุศล (กู้ภัยสว่างจรรยาธรรม) สนามกีฬาหนองทำนบพระ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • 6 ธันวาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
 • 29 ธันวาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมเเละหลวงพ่อพระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
 • 31 ธันวาคม 2563 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี วัดโคกก่อง บ้านโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

คิวงานคณะหมอลำ เดือน มกราคม ปี 2564

 • 2 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดคีรีวันต์ บ้านปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • 3 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 5 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ วัดสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านสนิท ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 • 22 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานประจำปี วัดบางปิ้ง บ้านบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 25 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ งานปิดทองพระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ บ้านศรีษะเเรด ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 • 26 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ บุญเดือนสาม วัดสระกำแพงใหญ่ บ้านสระกำเเพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • 27 มกราคม 2564 เสียงอิสาน แสดงที่ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

คิวการแสดงเพชรอีสานปี 2564

 • 4 มค 64 ฉลองโบสถ์วัดศรีวิลัย บ.ฝาง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดร
 • 25 กพ 64 บุญผเวสบ.น้ำพ่น ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 • 27 ก.พ 64 ฉลองโบสถ์วัดบ.นาคอกควาย ต.ดอนขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
 • 1 เมย 64 บุญผเวสบ.ต้นแหน ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

คิวงานประถมบันเทิงศิลป์ ฤดูกาล 2563-64

 • 3 ตุลาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านบึงวิชัย ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • 4 ตุลาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดแสงอรุณ บ้านกลาง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
 • 8 ตุลาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกกค้อ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 • 9 ธันวาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
 • 18 ธันวาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ เเสดงที่ งานงิ้วน้ำพองนอก อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • 26 ธันวาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร
 • 27 ธันวาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดสระมณี บ้านผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 • 29 ธันวาคม 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานฉลองศาลาการเปรียญวัดป่าเทพนิมิต บ้านเหล่า ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

เดือน มกราคม ถึง พฤศจิกายน ปี 2563-64

คิวงานคณะหมอลำ ฤดูกาลปี 2563-2564
 • 9 กันยายน 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เกาะกลางบ้านผือ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น
 • 3 มกราคม 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองคูม่วง ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 • 23 มกราคม 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 • 27 มกราคม 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดสระกําแพงใหญ่ บ้านสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • 29 มกราคม 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดปทุมชาติ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองทุ่งมน ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
 • 18 มีนาคม 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกระโทก ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
 • 12 เมษายน 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านบัวหุ่ง ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษเมษายน 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานบุญมหากฐิน บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หาเงินง่ายๆกับเกมสล็อต Tomb of Treasure มีภาพปกดึงดูดนักเดิมพันสาวน้อยสาวใหญ่ได้ดีเหลือเกิน ด้วยตัวละครสุดหล่อ ที่มาในมาดนักสำรวจสุดเท่ห์ ที่จะพาเพื่อนไปผจญภัย สำรวจในสุสานฝังศพของราชวัง

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : เปิด ประวัติหมอลำ ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้