COVID – 19 กระทบหมอลำทั่วอีสาน

COVID – 19 กระทบหมอลำทั่วอีสาน ยืนยันไม่ยกเลิกงานแสดง รับโควิด-19 จะกระทบเล็กน้อย ยกเลิกงานไม่ได้ต้องดูแลทีมงานนับร้อยชีวิต เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้ใช้เองเมื่อแสดงในแต่ละพื้นที่

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 11 มี.ค.2563 ที่ห้องอาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเครือข่ายชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน โดยมีผู้ประกอบการและหัวหน้าวงหมอลำอีสานพื้นบ้าน นักแสดงและหางเครื่องเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งด่วน 14 ข้อ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่การห้ามเดินทางไปต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก

โดยเฉพาะกับ การแข่งขันกีฬาและการจัดคอนเสิร์ต คณะหมอลำที่ต้องจัดแสดงในระยะนี้นั้นมีความเสี่ยง ดังนั้นการประคับประคองและการให้ความรู้ใเนรื่องของการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ และวันนี้ได้มีการมอบยาฆ่าเชื่อให้กับคณะหมอบลำนำไปผสมเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่จัดแสดง อุปกรณ์การแสดง เครื่องดนตรี รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ประจำวงฉีดพ่นในจุดต่าๆเพื่อความปลอดภัยในภาพรวม

ขณะที่ พญ.เสวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ได้มีการแนะนำให้ผู้ดูแลการจัดการแสดงหมอลำงดจัดการแสดง แต่หากหลีกเลี่ยงการจัดการแสดงไม่ได้ก็ขอให้เตือนศิลปินหมอลำ ทั้งวง ต้องเน้นหนักในเรื่องของการป้องกันตัวด้วยการนวดสัมผัสโดยตรงกับคนหมู่มาก

ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อน นอกจากนี้เมื่อจัดงานควรมีการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หรือมีน้ำมูกเพื่อให้คำแนะนำให้แยกตัวจากพี่อื่นและสวมหน้ากากอนามัย การฆ่าเชื้อทำลายเชื้อถึงเป็นสิ่งสำคัญ

นายวิวัฒน์วงศ์ หาญสุริย์ เจ้าคณะหมอลำ “รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์” กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบกับการแสดงหมอลำเล็กน้อย แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดการแสดงที่มีแผนการแสดงล่วงหน้ามาข้ามปี

คณะผู้จัดการแสดงทุกคณะตระหนักในการป้องกันตนเอง และสมาชิกในวงอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามก่อนการแสดงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมป้องกันตนเอง หากป่วยควรงดเข้าชมการแสดงเพื่อลดการแพร่ระบาด.

มาทำความรู้จักกับ COVID – 19 กระทบหมอลำทั่วอีสาน

COVID - 19

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์

ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ โควิด-19 ” (COVID-19)

อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19

อาการของไวรัสโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ดังนี้

อาการที่พบได้บ่อย

1. มีไข้ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

2. มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้น

 • เจ็บคอ
 • ไอ 
 • มีน้ำมูก
 • หายใจเร็ว หายใจลำบาก หอบเหนื่อย
 • มีอาการปอดอักเสบ

3. อ่อนเพลีย

4. ปวดกล้ามเนื้อ

อาการอื่น ๆ ที่พบได้บ้าง

นอกจากมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วม ไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรค เช่น

 • ปวดหัว
 • ท้องเสีย 
 • คลื่นไส้ อาเจียน 
 • สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว
 • ตาแดง 
 • มีผื่นขึ้น
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19
 • เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ)
 • ผู้สูงอายุ
 • คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง
 • คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่
 • คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก)
 • ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 อย่างใกล้ชิด
 • ผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ เป็นต้น
หากมีอาการโควิด 19 ควรทำอย่างไร ?
 • หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด
 • หากเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14-27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อ)
วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
 1. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
 4. ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ
 5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% ( ไม่ผสมน้ำ )
 6. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
 7. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
 8. รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
 9. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

🔅 ติดตามหมอลำวงดัง : วงหมอลำนามวิหค

🔅 ติดตามข่าวสารอื่นๆ : แม่สิตางศุ์ ส้มหยุด