คิวงานคณะศิลปินภูไท

คิวงานคณะศิลปินภูไท ฤดูการ 2562 – 2663
เสนอในเรื่อง “ ท้าวขูลู นางอััว ”

คิวงานคณะศิลปินภูไท เดือน กุมภาพันธ์ 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
2 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
3 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านเพีย ต.บ้านเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
4 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
6 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ วัดจอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
7 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
8 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
9 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
11 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านธาตุ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
13 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านโสกแคน ต.ปรางค์กู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
14 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
15 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านงิ้ว (วัดฉิมพลี) ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

16 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
17 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ อำเภอสนม จ.สุรินทร์
18 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
19 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
20 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
22 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่
23 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ วัดทุ่งกุลาเฉลิมราช อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
24 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
25 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านห้วยเกิ้ง ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านหนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
27 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ บ้านผักบุ้ง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
28 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ วัดศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
29 กุมภาพันธ์ 2563 ศิลปินภูไท แสดงที่ งานตุ้มโฮมอีสานไกด์ ดอทคอม บ้านหนองกุงใหม่ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

( คิวงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
Morlamfestival ขอเป็นกำลังให้กับทีมงาน ศิลปินภูไท ทุกคน

เรียบเรียงเนื้อหา: C.Y.K
บทความแนะนำ : หมอลำคณะศิลปินภูไท , คิวงานคณะระเบียบ
อ้างอิงบทความ : หมอลำศิลปินภูไท , เพจ Morlamfestiva
รูปภาพจาก : บริษัท กรุงเทพบันเทิง168 จำกัด

Last Update : 31 / 1 / 2563 (ข้อมูลล่าสุด)