คิวงานคณะระเบียบ วาทะศิลป์

คิวงานคณะระเบียบ วาทะศิลป์ ฤดูการ 2562 – 2663
เสนอในเรื่อง “สายแนนแล่นนำ สายกรรมแล่นเกี้ยว”
และ นิทานเรื่อง “ลูกใจบาป 2020”

คิวงานคณะระเบียบ วาทะศิลป์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดนาใหญ่ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านหนองฉิม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
3 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
4 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดหงส์พระเจ้าใหญ่ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
6 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
7 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านเมืองเก่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
8 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านมูลตุ่น ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ งานมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
10 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดบ้านแคนเหนือ ตำบลเเคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดป่าสักคาราม บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
12 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดโนนสว่าง บ้านห้วย ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดในเรืองศรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านนายาง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


16 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านหัวขัว ตำบลเมืองเพียง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
18 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดโคกสีสำราญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
19 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
20 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดอุดรธานี
21 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ งานทรู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
24 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านกุดยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
25 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
26 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดเหนือ บ้านนาเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
27 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ บ้านโนนสว่าง ตำบลพรมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
29 กุมภาพันธ์ 2563 แสดงที่ วัดคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

( คิวงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
Morlamfestival ขอเป็นกำลังให้กับทีมงาน ระเบียบ วาทะศิลป์ทุกคน

คิวงานคณะระเบียบ วาทะศิลป์ ฤดูการ 2562-2663-1

เรียบเรียงเนื้อหา: C.Y.K
บทความแนะนำ : หมอลำคณะระเบียบ วาทะศิลป์ , หมอลำคณะประถม บันเทิงศิลป์
อ้างอิงบทความ : บริษัท กรุงเทพบันเทิง168 จำกัด , ระเบียบวาทะศิลป์ แฟนเพจ
รูปภาพจาก : บริษัท กรุงเทพบันเทิง168 จำกัด
สนับสนุนโดย : สล็อตออนไลน์

Last Update : 13 / 2 / 2563 (ข้อมูลล่าสุด)