คิวงานคณะประถม บันเทิงศิลป์

คิวงานคณะประถม บันเทิงศิลป์ ฤดูกาล 2562-2563
เสนอในเรื่อง “บุญนำ กรรมไล่”

คิวงานคณะประถม บันเทิงศิลป์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดเวศตะวัน ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ พระธาตุห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
4 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
6 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแกงเสี้ยว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านสระกำแพง ตำบลสระกำแพง อำเภออุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ
8 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเสียว อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
9 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานหลวงปู่เกลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
10 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านขัวล่อ ตำบลจำปาเม็ง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ พระธาตุกู่จาน ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองกุงเซิน ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
13 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดมาบตะโกเอน ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านศิลา ต.ศิลา จ.ขอนแก่น
15 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านร้านหญ้าใหม่ ต.หนองโดน อ.จัสตุรัส จ.ชัยภูมิ

16 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดหนองบัวลี บ้านขนาด อซชุมพวง จ.นครราชสีมา
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดบ้านหนองผักหลอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
18 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2
20 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานป๋าช่วย รอสถานที่
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
22 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
23 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองโน ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกนาเหล่า ต.นาเหล่า อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
25 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเพีย ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
27 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานป๋าช่วย รอสถานที่
29 กุมภาพันธ์ 2563 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานป๋าช่วย รอสถานที่

( คิวงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
Morlamfestival ขอเป็นกำลังให้กับทีมงานประถม บันเทิงศิลป์ทุกคน

เรียบเรียงเนื้อหา: C.Y.K
บทความแนะนำ : หมอลำคณะระเบียบ วาทะศิลป์ , คิวงานคณะระเบียบ วาทะศิลป์
อ้างอิงบทความ : ประถมบันเทิงศิลป์
รูปภาพจาก : ประถมบันเทิงศิลป์
สนับสนุนโดย : สล็อตออนไลน์

Last Update : 31 / 1 / 2563 (ข้อมูลล่าสุด)