คิวงานคณะคำผุนร่วมมิตร

คิวงานคณะคำผุนร่วมมิตร ฤดูการ 2562 – 2663
เสนอในเรื่อง “ น้ำตาสาวบัวคำ ”

คิวงานคณะคำผุนร่วมมิตร เดือน กุมภาพันธ์ 2562

1 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
3 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
4 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
6 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
8 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
9 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
10 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
13 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
14 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านยางหล่อ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านตาลโกน ตำบลตาโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

16 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านนาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
17 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
18 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองบัวน้อย ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
19 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านหนองโง้ง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
20 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านเขาสูง ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพรชบูรณ์
21 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
22 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านคงเค็ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
23 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านนาคี ตำบลนาคี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านปากสวย ตำบลบ้านเคื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
25 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านนาพู่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
26 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม ตำบลทุ่งจังหั่น อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
28 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ วัดเหนืองเกล้า อำเภอกพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
29 กุมภาพันธ์ 2563 คำผุนร่วมมิตร แสดงที่ บ้านนาคอย ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิราส จังหวัดสกลนคร

( คิวงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )
Morlamfestival ขอเป็นกำลังให้กับทีมงาน คำผุนร่วมมิตร ทุกคน

คิวงานคณะคำผุนร่วมมิตร-1

เรียบเรียงเนื้อหา: C.Y.K
บทความแนะนำ : หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร , คิวงานระเบียบ
อ้างอิงบทความ : หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร , เพจ Morlamfestiva
รูปภาพจาก : หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร
สนับสนุนโดย สล็อตออนไลน์

Last Update : 13 / 2 / 2563 (ข้อมูลล่าสุด)